Home
Shop

+385 99 788 0311

Pravne napomene

Cjelokupan sadržaj Internet stranica suncool.hr isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika Sun cool d.o.o. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj Internet stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih prava i prava trećih osoba, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem sadržaja ovih Internet stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih stranica te prihvaća koristiti sadržaj stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sun cool d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih Internet stranica, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih stranica.

Ove Internet stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Sun cool d.o.o.  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Sun cool d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja Internet stranice. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na stranicama suncool.hr smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti.

Podnošenje prigovora

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

Ostali načini podnošenja prigovora:
• Na adresu: Sun cool d.o.o., Put Račnika 28, 21 252 Tugare
• Na e-mail adresu: info@suncool.hr

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor ispostaviti ćemo u pisanom obliku, najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Back to Top
Product has been added to your cart